Namesilo

NameSilo .net域名2月1日漲價 首年註冊價格$15.95

近日知名國外域名註冊商NmeSilo宣佈將於2024年2月日起調整.net域名註冊價格,通告稱因域名註冊局Veisign將從2024年2月日提高.net域名價格,對.net英文域名進行如下價格調整: 註冊價格:- 49個域名爲5.95美元/年,50-00個域名爲5.75美元/年 ,0-500個域名價...
主机资讯